TIDRAPPORTERING

REKOMMENDERA UPPDRAG

CONSTRUCTUM är du välkommen att lämna tips på behov hos nya och befintliga kunder. På detta sätt kan vi växa och du får provision på affärer som genomförs.

Har du ett tips till våra säljare?

INTRANÄT

CONSTRUCTUM har du tillgång till dina avtal, personuppgifter och körjournal i vårt intranät.

Följ länk nedan och logga in med din privata mejl och lösenord eller via din constructum-mejl.

TIDRAPPORTERING

 • Tidrapporter skall skickas in en gång i veckan till Constructum. Skicka in din tidrapport senast klockan 12.00 måndagen efter förra arbetsveckan.

 • Om du har sjukfrånvaro vänligen fyll i det i ett av datum-rutorna och anteckna att du varit sjuk under rubrik Arbetsuppgifter
 • *TRSP: Om du även transporterar en eller flera anställda har du rätt till högre milersättning enligt kollektivavtal

 • Parkering: Constructum ersätter ej parkeringsavgifter förutom om resor sker under ordinarie arbetstid (tjänsteresor)

 •  Tullavgifter/trängselskatt: Constructum ersätter ej avgifter för tull eller trängselskatt förutom om resor sker under ordinarie arbetstid (tjänsteresor)
  *Om du ansöker om milersättning skall bilens registreringsnummer antecknas här  • Fler adresser kan anges, gör ett radbyte för varje resa

  • Om du har skjutsat en anställd skall du ange personens namn vid respektive resa. Det ger en högre milersättning.
  • Fler adresser kan anges, gör ett radbyte för varje resa

  • Om du har skjutsat en anställd skall du ange personens namn vid respektive resa. Det ger en högre milersättning.
  • Fler adresser kan anges, gör ett radbyte för varje resa

  • Om du har skjutsat en anställd skall du ange personens namn vid respektive resa. Det ger en högre milersättning.
  • Fler adresser kan anges, gör ett radbyte för varje resa

  • Om du har skjutsat en anställd skall du ange personens namn vid respektive resa. Det ger en högre milersättning.
  • Fler adresser kan anges, gör ett radbyte för varje resa

  • Om du har skjutsat en anställd skall du ange personens namn vid respektive resa. Det ger en högre milersättning.
  • Fler adresser kan anges, gör ett radbyte för varje resa

  • Om du har skjutsat en anställd skall du ange personens namn vid respektive resa. Det ger en högre milersättning.
  • Fler adresser kan anges, gör ett radbyte för varje resa

  • Om du har skjutsat en anställd skall du ange personens namn vid respektive resa. Det ger en högre milersättning.
  Här kan du till exempel beskriva utlägg, arbetsmiljörisker och andra ärenden

  Frivillig kommentar Bilagor