ENTREPRENAD

Constructum Entreprenad är valet för dig som vill delegera hela eller delar av ditt byggprojekt eller renovering istället för att hyra in och rekrytera arbetskraft.

Vi och våra partners har hela Norden som arbetsområde och tittar gärna på era projekt!

Projektledning

Constructums projektledning utgår idag från huvudkontoret i Stockholm och vi arbetar med Norden som verksamhetsområde.

I ett första steg vill vi möta Dig och förstå Ditt projekt. Du är välkommen till ett av våra konferensrum eller så besöker vi gärna er arbetsplats för att diskutera ramar och kriterier för eventuellt samarbete.

Ta fram en plan

När vi har har underlag och en förberedande analys föreslår vi tidsram, samarbetsform och prisbild för projektet.

Här har du som kund alla möjligheter att påverka planering och genomförande så att samtliga parter har en så god start som möjligt.

Projektet förbereds

Inledningsvis kommer Constructum förbereda utförandet av projektet. Detta rör allt från att teckna eventuella försäkringar till att inhandla material och rekrytera medarbetare och partners.

Under förberedelsefasen går det bra att stämma av med oss hur förberedelserna går och vi delar gärna alla handlingar i vårt intranät.

Projektet utförs

När projektet startar samarbetar vår projektavdelning med lokala arbetare och partners som ingår i projektet.

Under hela projektets gång är du som kund välkommen att besöka samtliga projekt och stämma av situationen med lokal platschef.

SÅ SÄGER VÅRA KUNDER:

Constructum löste våra behov på ett bra sätt, jag rekommenderar Constructum till nya kunder
Beställare
F2 Konsult
Constructum har stor förståelse för vårt behov av kompetens och tid
Birgitta Cederqvist
Vice VD
Tack för snabb rekrytering av konsult som stämde bra med vår profil. Vi rekommenderar er gärna!
Chef HR
Vård och Omsorg